Ny rating?

Alle skippere må sjekke at de har korrekt og gyldig NOR-Rating i god tid før påmeldingsfristen! Hvis du har hatt målebrev tidligere og ikke har noen endringer i seil eller andre vitale mål på båten, så behøver du kun logge deg inn på NOR rating sin måledatabase og betale for målebrevet. Målebrevet kommer så i…