Utsettes til September!

Bærum Seilforening har på ekstraordinært styremøte den 18. Mars besluttet å flytte årets Skagen Race til September. På grunn av omstendigheter vi alle må forholde oss til, og som i stor grad påvirker vår evne til å utøve og arrangere vår sport, stiller vi naturligvis solidarisk opp bak myndighetenes oppfordringer. Det har den konsekvensen at…