Utsettes til September!

Bærum Seilforening har på ekstraordinært styremøte den 18. Mars besluttet å flytte årets Skagen Race til September. På grunn av omstendigheter vi alle må forholde oss til, og som i stor grad påvirker vår evne til å utøve og arrangere vår sport, stiller vi naturligvis solidarisk opp bak myndighetenes oppfordringer. Det har den konsekvensen at…

Utsatt påmelding fra Åsgårdstrand

Påmeldingen er åpen for startende fra Marstrand, Helsingør og Århus. Påmelding fra Åsgårdstrand er utsatt til 1. april kl. 07.00 Bærum Seilforening utsetter påmeldingen for start fra Åsgårdstrand for å tilegne seg mer informasjon om koronaviruset. Bærum Seilforenings styre og arrangør-komité har løpende dialog med relevante offentlige instanser i både Norge og Danmark og vil…

Ny rating?

Alle skippere må sjekke at de har korrekt og gyldig NOR-Rating i god tid før påmeldingsfristen! Hvis du har hatt målebrev tidligere og ikke har noen endringer i seil eller andre vitale mål på båten, så behøver du kun logge deg inn på NOR rating sin måledatabase og betale for målebrevet. Målebrevet kommer så i…